Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Click Clever

Συνεργαζόμενοι εταιροι

Το Click Clever επωφελείται από την άμεση συμμετοχή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικοοικονομικής ενδυνάμωσης.
Η συμμετοχή συνεργατών συμβάλλει στην αύξηση της επιρροής και της αξίας του έργου.

Γίνε μέλος της κοινότητας

CPIA Lecce             IDP                      Demostene                     UMA

                        ESeniors                                       Internet Web Solutions                     AKMH               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό αυτού αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Erasmus Plus