Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Click Clever

Συνεργαζόμενοι εταιροι

Το Click Clever επωφελείται από την άμεση συμμετοχή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικοοικονομικής ενδυνάμωσης.
Η συμμετοχή συνεργατών συμβάλλει στην αύξηση της επιρροής και της αξίας του έργου.

Γίνε μέλος της κοινότηταςΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Click Clever
Arrabal Aid

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our , FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social ...


EPIC

The European Platform for International Cohesion (EPIC) is an NGO that was established in Italy in early 2020 to build on the experience of its members coming from various social and educational backgrounds to promote the values of European ...


ESSEI

ESSEI asbl (European Society for Social and Economic Integration) is a Brussels based NGO established in 2016 by a group of practitioners in the field of International Relations, European Affairs and Social Sciences. Its mission is to carry ...


French National Institute for Consumer Affairs INC

The French National Institute for Consumer Affairs INC is an independent organisation which provides expertise and information for consumers and consumers organisations. It is their mission: - To provide technical support ...

CPIA Lecce             IDP                      Demostene                     UMA

                        ESeniors                                       Internet Web Solutions                     AKMH               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό αυτού αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Erasmus Plus