Πολιτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Feedback form   |    Demo    |       Play audio    |    Download content: / /


Τι είναι μια Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης;

Τι είναι μια Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης;Click to read  
Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσηςClick to read  
Κανόνες και ΚανονισμοίClick to read  
Ρόλοι και ευθύνεςClick to read  
Οδηγίες προσωπικού λογαριασμούClick to read  
Τι πρέπει να γίνεται & τι όχι σχετικά με την προσωπική χρήση των Κοινωνικών Μέσων

ΣωστάClick to read  
ΛάθηClick to read  
 Keywords

Μέσα Μαζικής δικτύωσης,Πολιτική, Netiquette, Συμπεριφορά, οδηγίες


 Objectives/goals:

Ο στόχος είναι:
- τι είναι Μέσα μαζικής δικτύωσης
- τι είδους συμπεριφορά είναι σωστή στον διαδικτυακό κόσμο
- πως οι κακές συμπεριφορές επηρεάζουν τους χρήστες στο διαδικτυακό κόσμο
- πώς να κάνεις τα μέσα μαζικής δικτύωσης ένα καλύτερο μέρος.


 Description:

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε ψηφιακούς μετανάστες, οι οποίοι μαθαίνουν να περπατούν με τα κοινωνικά μέσα. Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε μερικούς ορισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και μια λίστα με «πράγματα και πράγματα» που θα κάνουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων ευκολότερη.


 Top 5 Key Facts

- Τι βρίσκεται στο διαδίκτυο, μένει για πάντα εκεί.
- Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τα μέσα δικτύωσης ένα ασφαλές μέρος.
- Ενημέρωση. Οι πολιτικές των μέσων μαζικής δικτύωσης θα πρέπει κάνουν πιο εύκολη τη χρήση τους.
- Η ιδιωτικότητα είναι το πιο σημαντικό σημείο
- Σκεφθείτε πως εμφανίζεστε στο διαδίκτυο


 Contents in bullet points

1. Όνομα μαθήματος : Μέσα Μαζικής δικτύωσης,Πολιτική, Netiquette, Συμπεριφορά, οδηγίες
1.1. Όνομα ενότητας: Πολιτικές μέσων μαζικής δικτύωσης
1.1.1. Όνομα υποενότητας: Τι είναι η πολιτική των μέσων μαζικής δικτύωσης;
1.1.2. Όνομα υποενότητας: Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η πολιτική των μέσων μαζικής δικτύωσης;
1.1.3. Όνομα υποενότητας: Τι να κάνετε και τι όχι στο διαδίκτυο


 Bibliography

 1. What is Social Media Policy?
  https://searchcompliance.techtarget.com/definition/social-media-policy
 2. How to write a Social Media Policy for your company?
  https://blog.hootsuite.com/social-media-policy-for-employees/
 3. Your guide to creating a social media policy
  https://sproutsocial.com/insights/social-media-policy/
 4. How to use Social Media properly?
  https://blog.kamihq.com/how-to-use-social-media-properly/
 5. How to use social media responsibly?
  https://help.chi.ac.uk/how-use-social-media-responsibly


 Socrative test

Test yourself and take our testPlease use the following ROOM NAME to access test: NETIQUETTE


 Glossary

If you are in doubt with terms used in this course have a look at our Related training material