ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Feedback form   |    Demo    |       Play audio    |    Download content: / /


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ορισμός της κοινωνικής εκπαίδευσηςClick to read  
Ορισμός της εκπαίδευσης των μέσων ενημέρωσηςClick to read  
Διαφορές μεταξύ κοινωνικών δικτύων και κοινωνικών μέσωνClick to read  
 Keywords

Κοινωνική εκπαίδευση, εκπαίδευση για μέσα μαζικής επικοινωνίας, κοινωνικά δίκτυα και μέσα


 Objectives/goals:

Να διευκρινιστεί η έννοια της πιο διαδεδομένης ορολογίας που σχετίζεται με τη χρήση του Διαδικτύου από ψηφιακούς μετανάστες.


 Description:

Το κύριο εμπόδιο στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που δεν είναι γνωστό είναι η ορολογία του. Αυτό το «πρότυπο φύλλο» αποσαφηνίζει τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ της κοινωνικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των μέσων ενημέρωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστική αφετηρία για την αντιμετώπιση του θέματος της κοινωνικής εκπαίδευσης για τα τα ψηφιακά χάσματα


 Top 5 Key Facts

1) ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2) ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3) ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
4) Η ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
5) ΤΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΑΣΜΑΤΑ» ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ


 Contents in bullet points

1. Όνομα μαθήματος : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1. Όνομα ενότητας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1.1. Όνομα υπο-ενότητας: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1.2. Όνομα υπο-ενότητας: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.1.3. Όνομα υπο-ενότητας: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ